Petit heroes

Link in this menu to grooming in English and Danish  language.

Der er link i denne overskrift til trimme vejledning på dansk og på engelsk !

3 pictures of our Otto, just to see a nice dog :) 

3 pictures of our Lumi – on her crate at a show, next before grooming  and last after grooming.

3 billeder af Lumi –  først fin oven på buret på udstilling – så før trim af ben på bordet her hjemme – og efter trim sidst.